Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van legecapsules.net

Inleidende bepaling :

1.1. Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door legecapsules.net , met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen).Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website legecapsules.net leidt tot de  aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.
 
1.2. Legecapsules.net is onderdeel van Aveco GmbH gevestigd: Zilverenberg 36 , 5234 GM ,'s Hertogenbosch.

KvK nr : 58619585
BTW nr: NL001534824839
 
2. Begrippen :
 
Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site legecapsules.net wordt verstaan onder :
 
2.1. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam  die een bestelling doorgeeft via de website legecapsules.net
 
2.2. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen legecapsules.net en de cliënt met betrekking tot de producten die worden aangeboden via legecapsules.net.
 
2.3.Producten: Alle goederen te koop aangeboden door legecapsules.net
 
2.4.Transactie: Het geheel van de handelingen en akkoorden inherent aan de  betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele  transactie via de site.
 
3. Aanvaarding van de voorwaarden:
 
De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden  en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.  De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 
4. Voorwerp:
 
De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website .De aangekochte  producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website .
legecapsules.net  bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de later vermelde levertermijn.
 
 5. Bestelling:
 
 5.1. legecapsules.net kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de  cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief)  zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
5.2. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt legecapsules.net  aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat  de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling.De verkoop zal niet eerder worden  afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.
 5.3. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet  onmiddellijk in voorraad is, zal legecapsules.net via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering  inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6. Levering:

6.1. Na bevestiging van de bestelling en  aanvaarding van de betaling , verbindt legecapsules.net zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten
 te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot drie  werkdagen.Met uitzondering van een bestelling met een adres buiten Nederland.
Bij uw bestelling ontvangt u een factuur met btw en btw identificatienummer.

6.2. De capsules worden altijd gesloten geleverd tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7. Retourneren:

7.1. In overeenstemming met de van kracht  zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop
 (met uitzondering van producten op bestelling) zonder bestraffingen en  zonder opgave van redenen. Indien u de producten wilt retourneren dient u ons hiervan schriftelijk of  via email vooraf in kennis te stellen , u ontvangt van ons dan informatie waar u uw zending naar toe kunt zenden.De cliënt dient alles wat ontvangen is m.b.t. zijn aankoop binnen veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde goederen retour te zenden.Om restitutie te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid  de nieuwe producten terug sturen.

7.2.  Indien de goederen zijn toegezonden aan legecapsules.net onder de juiste voorwaarden en  binnen de juiste tijd, engageert Legecapsules.net zich ertoe de betalingen door  de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de door legecapsules.net gemaakte kosten t.b.v. verpakking , verzending , betaling etc. ) .In het geval waar de levering- , verpakking- en betaalkosten initieel  gedragen waren door legecapsules.net , dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt.De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf  de ontvangst van de koopwaar door legecapsules.net .

7.3. Reeds geopende verpakkingen zijn uitgesloten van retourrecht.


8. Prijs:

8.1. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve product prijs en inclusief btw. Die prijs bevat alleen de goederenprijs, de behandelingskosten, de verpakkingskosten en bewaring van de producten en de transportkosten etc.worden verrekend als overige kosten. Voor portokosten en alle overige kosten brengen wij een bedrag in rekening , dit bedrag ziet u aan het einde van uw bestelling onder de noemer (Verzend)kosten.
Het bedrag dat wij hiervoor in rekening brengen bedraagt € 3,95 voor een bestelling tot €8,00 met een afleveradres binnen Nederland en  wordt verzonden met PostNL .
€ 6,95 voor een bestelling vanaf €8,00 tot €70,00 met een afleveradres binnen Nederland en wordt verzonden met PostNL of GLS .
Voor een bestelling vanaf €70,00 betaald u geen verzend- en overige kosten.

9. Betaling:

9.1. De prijs van de goederen is te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10. Aansprakelijkheid

10.1. legecapsules.net kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht of ondeskundig gebruik van de aangeschafte producten.

10.2. De aansprakelijkheid van legecapsules.net zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter als indicatie .In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

11.Wijzigingen en fouten voorbehouden.:

12. Persoonsgegevens :

12.1. legecapsules.net verplicht zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

13. Toepasselijk recht bij geschillen: Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en legecapsules.net zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

 

Powered By OpenCart
legecapsules.net © 2021